פרויקטים Occupied

ביתר 15 א'
15A Beitar St
שדרות בן צבי 29
29 Ben Zvi Blvd
61 HaPalmach St
הארזים 5
5 HaArazim St
פרחי חן 3
3 Pirchei Chen St
מעבר המיתלה 2
2 Maavar HaMitla St
לינקולן 12
12 Lincoln St
15 Megadim St
17 Megadim St
אפרתה 8
8 Efrata St

Want to check if your building is eligible?

Contact us now:

Rafi Silver CEO-Urban Renewal Division 050-5258061

Or fill in the form below and a representative will contact you shortly

התחדשות עירונית

אנחנו רואים בהתחדשות עירונית הזדמנות עבור מרכזי הערים והשכונות הוותיקות בישראל.

01