פרויקטים Planning

98-100 Herzl Blvd
שדרות הרצל 92-94
92-94 Herzl Blvd
אמציה 3
3 Amatsya St
מסריק 4
4 Masaryk St
הטייסים 20
20 HaTayasim St
המשוררת רחל 22
22 Rachel HaMeshoreret St
שושנה 16
16 Shoshana St
4 HaTomer St
הל"ה 28
28 HaLamed Hei St
יותם 7
7 Yotam St

Want to check if your building is eligible?

Contact us now:

Rafi Silver CEO-Urban Renewal Division 050-5258061

Or fill in the form below and a representative will contact you shortly

התחדשות עירונית

אנחנו רואים בהתחדשות עירונית הזדמנות עבור מרכזי הערים והשכונות הוותיקות בישראל.

01