הטייסים 20

Urban renewal project

20 HaTayasim St

On a central street in the beautiful, old neighborhood of Katamon, Yesodot is building a boutique project with just a few gorgeously designed luxurious apartments with balconies.

Want to check if your building is eligible?

Contact us now:

Rafi Silver CEO-Urban Renewal Division 050-5258061

Or fill in the form below and a representative will contact you shortly

התחדשות עירונית

אנחנו רואים בהתחדשות עירונית הזדמנות עבור מרכזי הערים והשכונות הוותיקות בישראל.

01