המשוררת רחל 22

Urban renewal project

22 Rachel HaMeshoreret St

On a large lot in Beit HaKerem, Yesodot is building a residential project that includes unique and spacious apartments.

Want to check if your building is eligible?

Contact us now:

Rafi Silver CEO-Urban Renewal Division 050-5258061

Or fill in the form below and a representative will contact you shortly

התחדשות עירונית

אנחנו רואים בהתחדשות עירונית הזדמנות עבור מרכזי הערים והשכונות הוותיקות בישראל.

01