יהושע בן נון 28 א'

Urban renewal project

28A Yehoshua Ben Nun St

On the main street in the Greek Colony, adjacent to the German Colony and its main streets like Emek Refaim, Rachel Imeinu and more. Uniquely designed to blend with the area’s character of 3-4 story buildings with European architectural touches, this new building offers a boutique residential experience. Variety of deluxe apartments including underground parking and storage rooms are available. 

 

Architect: Sagit Karniel

Want to check if your building is eligible?

Contact us now:

Rafi Silver CEO-Urban Renewal Division 050-5258061

Or fill in the form below and a representative will contact you shortly

התחדשות עירונית

אנחנו רואים בהתחדשות עירונית הזדמנות עבור מרכזי הערים והשכונות הוותיקות בישראל.

01