עם השלמת הבנייה וביצוע כל עבודות הפנים, לאחר הכשרת הדירות לקראת אכלוסן מחדש, אתם חוזרים למקום שתמיד היה שלכם, אבל בדירה גדולה וחדשה.
אנחנו נמשיך ונהיה כאן כדי לוודא שאתם מקבלים את מלוא התמיכה גם במעבר הזה, בחזרה הביתה. תתחדשו!