לאחר אישור התב"ע, נעסוק בהליכי הוצאת היתרים בהתאם לפרוצדורות המקובלות ותחילת ביצוע.

 

התחנה הבאה: עוברים לשטח