לאורך כל התקופה הזאת אנחנו כאן אתכם, ושיתוף פעולה רציף.
לקראת קבלת היתר בניה נלווה אתכם אישית בפרידה מהדירה הישנה ובמעבר חלק לדירה הזמנית.

 

התחנה הבאה: בינוי ופיתוח