לאורך כל התקופה הזאת אנחנו כאן אתכם, בשקיפות מלאה ושיתוף פעולה רציף.
לקראת קבלת היתרי הריסה אנחנו מלווים אתכם אישית בפרידה מהדירה הישנה, מעבר חלק לדירה הזמנית המושכרת והכנת השטח לביצוע.
עם קבלת היתרי ההריסה מבוצעת הריסת הבניינים הקיימים ופינוי ההריסות.

התחנה הבאה: בינוי