השלב הראשון בתהליך הוא גיבוש רעיון ראשוני לתב"ע. הרעיון יכול להגיע מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה, מהציבור, או ממוסדות ציבוריים אחרים.

התחנה הבאה: תכנון ראשוני