השלב הראשון של התהליך הוא התארגנות הדיירים. הדיירים צריכים להקים ועד בית או קבוצת פעילה שתהיה אחראית על קידום הפרויקט.הקבוצה הנבחרת צריכה לקבוע את המדיניות של הדיירים ביחס לחלופת שקד, לבחור יזם ולנהל את הקשר עם הרשויות.

התחנה הבאה: בחירת יזם