הצעד הראשון כולל התכנסות של הדיירים בבניין על מנת להגיע להסכמה על ביצוע התוכנית. זהו צעד חשוב, שכן הוא מחייב את כל הדיירים לחתום על הסכם עם היזם.

התחנה הבאה: בחירת יזם