השלב הראשון של התהליך הוא התכנסות הדיירים בבניין. בשלב זה, הדיירים צריכים לקבל החלטה האם הם מעוניינים להשתתף בתמ"א 38/1.
על מנת להתחיל בהליך, על רוב הדיירים בבניין (67%) לחתום על הסכמה להשתתפות בתמ"א 38/1. אם רוב הדיירים בבניין לא מסכימים להשתתף בתוכנית, לא ניתן יהיה להתחיל בפרויקט.

התחנה הבאה: בחירת יזם