לאחר שהדיירים הגיעו להסכמה, עליהם לבחור יזם. היזם הוא זה שיהיה אחראי על ביצוע העבודות, ועליו להציע לדיירים הצעה אטרקטיבית.

התחנה הבאה: חתימה על הסכם עם היזם