בשלב השני של התהליך, הדיירים בוחרים יזם שיהיה אחראי על ביצוע הפרויקט. היזם הוא זה שיביא את המימון לפרויקט, ויבצע את העבודות. הדיירים יכולים לבחור יזם באופן עצמאי, או לחפש יזם המציע שירותי תמ"א 38/1.
היזם צריך להיות בעל ניסיון וידע בתחום תמ"א 38/1. עליו להציג לדיירים את התוכנית שלו לפרויקט, וכן את המחיר שהוא מציע עבור העבודות.

התחנה הבאה: קבלת היתרים