לאחר שהדיירים התארגנו, עליהם לבחור יזם שינהל את הפרויקט. היזם יהיה אחראי על תכנון הפרויקט, קבלת האישורים הנדרשים, ביצוע העבודות והשיווק של הדירות החדשות. יזם טוב צריך להיות בעל ניסיון בביצוע פרויקטים של חלופת שקד, וצריכה להיות לו היכולת להבטיח את ביצוע הפרויקט על פי התוכנית.

התחנה הבאה: חתימה על הסכם עם היזם