לאחר גיבוש הרעיון הראשוני, מתחיל תהליך התכנון הראשוני. בשלב זה, צוות תכנון בוחן את השטח המיועד לתב"ע, ומזהה את הצרכים והפוטנציאל של השטח.

התחנה הבאה: תכנון מפורט