לאחר שנבחר יזם, על הדיירים לחתום על הסכם עמו. ההסכם יכלול את תנאי הפרויקט, כגון עלויות הפרויקט, זכויות הדיירים וזכויות היזם. חשוב לקרוא בעיון את ההסכם ולוודא כי הוא מגן על האינטרסים של הדיירים.

התחנה הבאה: קבלת אישורים