לאחר שנבחר יזם, מגיעה שלב חתימת ההסכם. ההסכם צריך להיות מפורט ומגן על האינטרסים של הדיירים.

התחנה הבאה: קבלת האישורים הנדרשים