הדיירים יחד עם היזם חותמים על הסכם פינוי ובינוי. ההסכם קובע את התנאים של הפרויקט, בהסכם מפורטות ההתחייבויות של שני הצדדים אחד כלפי השני בניהם התמורות שיקבלו בעלי הדירות בעבור ביצוע הפרויקט.

 

התחנה הבאה: שינוי תוכנית בניין עיר