לאחר התכנון הראשוני, מתחיל תהליך התכנון המפורט. בשלב זה, צוות התכנון מפתח את התוכנית המפורטת, הכוללת את כל הפרטים הנוגעים לשימוש בקרקע, כגון הייעודים האפשריים, זכויות הבנייה, ואת תנאי הבנייה.

התחנה הבאה: שיתוף הציבור