לאחר קבלת ההיתרים, היזם יכול להתחיל בעבודות החיזוק והרחבה של הבניין.
עבודות החיזוק כוללות מגוון פעולות, כגון:
-חיזוק יסודות הבניין
-חיזוק הקירות והעמודים
-חיזוק התקרות
-התקנת מערכות בטיחות, כגון ממ"דים ומערכות כיבוי אש

עבודות הרחבה כוללות מגוון פעולות, כגון:
-הוספת קומות
-הוספת דירות
-הגדלת שטח הדירות הקיימות
-הוספת ממ"דים
-הוספת מקומות חניה
כלל העבודות מתבצעות על ידי צוות של מהנדסים, קבלנים ועובדים מקצועיים.

התחנה הבאה: מסירת הבניין