לאחר שנחתם הסכם עם היזם, יש לקבל את האישורים הנדרשים מהרשויות. הרשויות הנדרשות להעניק אישורים לפרויקט כוללות את הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ומשרד הפנים. קבלת האישורים עשויה לקחת מספר חודשים או שנים.

התחנה הבאה: עבודות החיזוק וההריסה