לאחר חתימה על הסכם פינוי ובינוי, מתחיל היזם תהליך של שינוי ייעוד הקרקע במתחם, את התהליך היזם מבצע בעזרת אנשי מקצוע ובשיח משותף עם מוסדות התכנון, ובו יכתבו ההוראות הכלליות לבינוי במתחם העתידי.
תהליך שינוי התב"ע מגדיר מחדש את ייעוד הקרקע, אחוזי הבניה ואפילו יכול להגדיר את אופי המבנים במידת הצורך.

 

התחנה הבאה: הוצאת היתר בניה