לאחר פיתוח התוכנית המפורטת, צוות התכנון מפרסם אותה לציבור, ומזמין את הציבור להגיש הערות. הציבור יכול להגיש הערות על התוכנית באמצעות אתר האינטרנט של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, או באמצעות הגשת מכתב לוועדה.

התחנה הבאה: אישור התב"ע