לאחר שצוות התכנון מקבל את הערות הציבור, הוא מגיש את התוכנית לוועדה המקומית לתכנון ובנייה. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה דנה בתוכנית, ומאשרת אותה או מחזירה אותה בחזרה לצוות התכנון לצורך שינויים.

 

התחנה הבאה: פרסום התב"ע