אחרי שינוי התב"ע היזם מתחיל לקדם את היתר הבניה, היתר בניה ניתן בהתאם להוראות תוכניות התב"ע ועל פי חוק התכנון והבניה, בשלב זה המתחם יתוכנן באופן פרטני יותר.

 

התחנה הבאה: ביצוע