לאחר סיום העבודות, היזם מוסר את הבניין לדיירים. המסירה כוללת בדיקה של הבניין על ידי דיירים, על מנת לוודא שהעבודות בוצעו כראוי.