לאחר קבלת האישורים הנדרשים, יוכל היזם להתחיל בעבודות החיזוק וההריסה. עבודות אלו עשויות להימשך מספר חודשים או שנים.

 

התחנה הבאה: בניית בניין חדש