בעת אישור היתר הבניה היזם מודיע לבעלי הדירות על פינוי הדירות הישנות והיזם מתחיל בהריסת המבנים הישנים.לאחר הריסת המבנים הישנים, מתחילים לבנות את המבנים החדשים. בניית המבנים יכולה להימשך מספר שנים, כתלות בהיקף ומורכבות הפרויקט.

 

התחנה הבאה: אכלוס בבית החדש שלכם