לאחר ההריסה, היזם מתחיל לבנות את הבניין החדש. בניית הבניין החדש כוללת את כל העבודות הנדרשות לבניית בניין חדש, כגון: עבודות היסודות, עבודות השלד, עבודות הבטון, עבודות הריצוף, עבודות האיטום, עבודות החשמל, עבודות האינסטלציה ועבודות הגמר.

 

התחנה הבאה: מסירת הבניין