לאחר סיום עבודות החיזוק וההריסה, יוכל היזם להתחיל בבניית הבניין החדש.

 

התחנה הבאה: מסירת הבניין