לאחר אישור התב"ע, היא מפורסמת באתר האינטרנט של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

 

התחנה הבאה: ביצוע התב"ע