בשלב האחרון הדיירים מקבלים את המפתח לבית החדש שלהם