השלב האחרון בתהליך הוא ביצוע התב"ע. בשלב זה, מתחילים לבנות את הבניינים והתשתיות המתוכננים בשטח המיועד לתב"ע.

השלבים בתהליך התכנון של תב"ע יכולים להשתנות בהתאם לגודל השטח המיועד לתב"ע, למורכבות התוכנית, והנחיות החוק.

הנה כמה דברים נוספים שכדאי לדעת על שלבי התהליך:
-התהליך יכול לקחת מספר שנים, החל מגיבוש הרעיון הראשוני ועד לאישור התב"ע.
-הציבור יכול להשפיע על התהליך באמצעות הגשת הערות לוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
-תב"ע מאושרת היא בעלת תוקף חוקי, והיא מחייבת את כל מי שעוסק בתחום התכנון והבנייה בשטח המיועד לתב"ע.