לאחר סיום בניית הבניין החדש, יוכלו הדיירים לקבל את הדירות החדשות שלהם.

השלבים הספציפיים של התהליך עשויים להשתנות בהתאם לנסיבות הספציפיות של הפרויקט.