לאחר סיום העבודות, היזם מוסר את הבניין לדיירים. על הדיירים לבדוק את הבניין על מנת לוודא שהעבודות בוצעו כראוי.

התהליך של תמ"א 38/2 יכול לקחת בין שנתיים לשלוש שנים. חשוב לדעת שמדובר בתוכנית מורכבת, הדורשת שיתוף פעולה בין הדיירים ליזם.