בסיום חיתום הדיירים אנחנו מבצעים תכנון פרטני למתחם כולו, המבוצע ע"י משרדי אדריכלים מובילים בארץ. אנחנו ביסודות מומחים במיצוי הפוטנציאל הגלום במתחם בפרספקטיבה תכנונית מודרנית. עם אפשרויות התכנון הטובות ביותר, נתקדם לפתיחת תיק רישוי והתחדשות עירונית, לשינוי תב"ע.

 

התחנה הבאה: היתרים